Profil zadavatele: Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11

  • Název: Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
  • IČO: 00847071
  • Adresa:
    Místek, Hlavní třída 11
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_24.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení