Profil zadavatele: Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o.

  • Název: Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o.
  • IČO: 00847011
  • Adresa:
    Místek, Fibichova 469
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_26.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové práce v budovách ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, přísěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2021 07.05.2021 12:00
Výroba a dovoz stravy pro uživatele ŽIRAFA - Integrované centrum, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 23.04.2021 09:00
Výroba a dovoz stravy pro uživatele Žirafy- Integrovaného centra, Frýdek-Místek, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 03.06.2019 09:00
Úklidové práce v budovách příspěvkové organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 23.04.2019 10:00
Oprava zastřešení bezbariérového vstupu II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 01.10.2018 09:00
Úklid prostor v budovách příspěvkové organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 02.05.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016