Profil zadavatele: Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o.

  • Název: Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o.
  • IČO: 68158025
  • Adresa:
    Místek, 28. října 2155
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_27.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení