Profil zadavatele: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p.o.

  • Název: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p.o.
  • IČO: 63699401
  • Adresa:
    Lískovecká 86
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_30.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení