Veřejná zakázka: Zpracování PD - Hasičské sportovní hřiště ul. Pavlíkova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1474
Systémové číslo: P20V00000086
Datum zahájení: 28.07.2020
Nabídku podat do: 17.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Hasičské sportovní hřiště ul. Pavlíkova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování studie, projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na novostavbu hasičského sportovního hřiště na ul. Pavlíkově v k. ú. Místek na parcelách č. 519/1, 520/1 520/2 a 520/3, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy.
Součástí veřejné zakázky je výkon investorsko-inženýrských činností, tj. zejména zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, souhlasné vyjádření správců sítí, následné zajištění společného povolení, výkon autorského dozoru, zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi včetně vypracování plánu BOZP a hluková studie. Dále provedení potřebných průzkumů (dendrologický, ornitologický, hydrogeologický průzkum, měření radonu, případně studie oslunění a další, budou-li potřeba) včetně vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), bude-li potřeba.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky