Veřejná zakázka: Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě "ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice - tělocvična""

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1633
Systémové číslo: P21V00000110
Datum zahájení: 23.11.2021
Nabídku podat do: 02.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě "ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice - tělocvična""
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby „ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice - tělocvična“.
Jedná se o přístavbu a nástavbu stávajících budov Základní a mateřské školy v místní části Frýdku-Místku, v Chlebovicích. Nástavbou budovy mateřské školy vznikne nová tělocvična. Mezi budovami základní a mateřské školy vznikne po vybourání spojovacího krčku nový prosklený vestibul, kde nad částí výdejny jídel ZŠ bude umístěna nová učebna. Ta bude stejně jako tělocvična přístupná hlavním schodištěm umístěným ve vstupním vestibulu. Součástí nástavby objektu tělocvičny bude i její zázemí ve formě oddělených šaten, WC, nářaďovny a technické místnosti. Součástí stavby budou rovněž nové venkovní rozvody plynovodu, přípojky dešťové kanalizace zaústěné do vsakovací jímky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky