Veřejná zakázka: Zpracování PD - Rekonstrukce propustků P-16, P-17, P-18, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1634
Systémové číslo: P21V00000111
Datum zahájení: 02.12.2021
Nabídku podat do: 17.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Rekonstrukce propustků P-16, P-17, P-18, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací (PD) pro realizaci bouracích prací při odstranění stávajících propustků a pro získání společného povolení - územní a stavební řízení a PD pro provedení staveb (DPS) s názvem „Rekonstrukce propustku P 16, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, Rekonstrukce propustku P 17, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, Rekonstrukce propustku P 18, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku“.
Projektové dokumentace budou zpracovány pro každý propustek jednotlivě.
Součástí veřejné zakázky je rovněž výkon inženýrské činnost pro získání rozhodnutí o odstranění stavby a vydání společného povolení, tj. zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ke stavbě, která bude ukončena získáním stavebního povolení, a výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky