Veřejná zakázka: Pasport objektu Politických obětí 2478

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1640
Systémové číslo: P21V00000117
Datum zahájení: 08.12.2021
Nabídku podat do: 21.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pasport objektu Politických obětí 2478
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportu budovy, a to stavební části i všech vnitřních instalací. Bude provedeno skutečné zaměření budovy vnějších rozměrů i vnitřních dispozic, budou zakresleny veškeré trasy vnitřních instalací vody, kanalizace, elektro silno i slabo proudu včetně požárně bezpečnostního řešení a zabezpečovacího systému, ústředního vytápění, vzduchotechniky, klimatizace. Dále zjištění stavu sociálního zázemí a osvětlení. Je nutné provést ověření celkové trasy zásobování teplem od vnějšího zdroje tepla, přes vnitřní rozvod s výměníkem tepla po koncová otopná tělesa. Zásobování teplem je z centrálního zdroje města Frýdek – Místek. U konstrukčních částí objektu bude uveden jejich stav – vyhovující, nevyhovující, havarijní, standardní apod.. Jedná se o přístavbu, která v jedné části obsahuje 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží podzemní a ve druhé části 3 nadzemní podlaží a 1 podlaží podzemní. Tato budova volně navazuje na historickou část, která má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví. Pasport bude vypracován pouze na tu část původní budovy ležící v ose přístavby. K jednotlivým místnostem bude uvedena legenda s popisem stavu (podlaha, stěny, okna, dveře, osvětlení). K dispozici jsou dílčí projekty v tištěné podobě, které mohou být uchazeči poskytnuty. Pasport bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění, resp. s její přílohou č. 14, bodem 2 a bude doplněn o výkresy vnitřních instalací a umístění hydrantů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky