Veřejná zakázka: Zpracování podkladů pro žádost o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, výzva č. NPO 1/2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1780
Systémové číslo: P22V00000138
Datum zahájení: 12.12.2022
Nabídku podat do: 22.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování podkladů pro žádost o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, výzva č. NPO 1/2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů pro žádost o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, výzva č. NPO 1/2022. Žádost by se týkala cca 1500 ks svítidel veřejného osvětlení.
Zpracování požadovaných podkladů bude obsahovat:
• aktualizaci stávajícího pasportu veřejného osvětlení. Doplnění aktuálního stavu, úprava dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu a podmínek příslušné výzvy NPO (například doplnění šířky vozovky, odsazení stožárů od vozovky a podobně). Ve formátu GIS;
• zpracování energetického posudku veřejného osvětlení v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů;
• zpracování projektové dokumentace na výměnu svítidel veřejného osvětlení pro výzvu číslo NPO 1/2022 v souladu s podmínkami této výzvy programu, včetně dílčích světelných technických výpočtů;
• zatřídění komunikací dle ČSN CEN/TR 13201-1;
• zpracování harmonogramu prací a položkového rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky