Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava pamítníku obětem v Lískovci
VZ malého rozsahu Objednáno 27.08.2018 12.09.2018 17:00
Pořízení a implementace poštovního serveru pro Magistrát města Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 04.09.2018 09:00
Č.p. 54 - 55, ul. Zámecká - oprava výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 30.08.2018 09:00
Výměna poměrových měřidel SV a TUV
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 29.08.2018 09:00
Č.p. 129 ul. Palackého - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 21.08.2018 09:00
Restaurování a umístění památníku Pěvci slezských písní, tzv. Bludné balvany
VZ malého rozsahu Objednáno 06.08.2018 23.08.2018 13:00
Aktualizace dopravního modelu II:
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2018 20.08.2018 09:00
Čp. 146, ul. 17. listopadu – oprava bytové jednotky č. 47
VZ malého rozsahu Objednáno 30.07.2018 08.08.2018 15:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 06.08.2018 09:00
Nebytový prostor, čp. 2205, ul. Palkovická, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 23.07.2018 08.08.2018 14:00
Zpracování PD – rekonstrukce Národního domu v Místku - objekt bývalé Moravia banky v Místku – zaměření skutečného stavu a průzkumy“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 30.07.2018 09:00
Oprava bytových jednotek č. 25, 38, 53 na ul. 17. listopadu 147 a bytové jednotky č. 29 na ul. 17. listopadu 146 ve Frýdku-Místku“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 25.07.2018 09:00
Workoutové hřiště – sídliště Stará Slezská Frýdek-Místek.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 23.07.2018 09:00
Zabezpečení perimetru sítě NGFW a pořízení Wifi přístupových bodů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 23.07.2018 09:00
Výkon TDS a koordinatora BOZP na akci: "D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 31.07.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016