Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kanalizačních přípojek - ul. 17. listopadu č. p. 146 a 147
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 17.10.2019 09:00
Revize přenosných spotřebičů v budováchn MMFM
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 18.10.2019 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2019 16.10.2019 09:00
Služby mobilního operátora 2020 - 2021
podlimitní Zadáno 03.10.2019 23.10.2019 09:00
Nákup židlí a stolů pro Velký sál Národního domu ve Frýdku-Místku
podlimitní Zadáno 01.10.2019 21.10.2019 09:00
Dodávka elektronické úřední desky pro Magistrát města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 14.10.2019 09:00
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních kopírovacích strojů a poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům ve vlastnictví Magistrátu města Frýdek-Místek
podlimitní Zadáno 30.09.2019 16.10.2019 09:00
čp. 147, ul. 17. listopadu - oprava bytové jednotky č. 15
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 03.10.2019 09:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 30.09.2019 09:00
„Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice a Lysůvky“ – výkon Koordinátora BOZP
podlimitní Zadáno 17.09.2019 04.10.2019 09:00
„Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice a Lysůvky“ – výkon TDS
podlimitní Zadáno 17.09.2019 04.10.2019 09:00
Zpracování PD - úspory energie v bytových domech - Dlouhá č. p. 1334 a 1335
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 05.09.2019 09:00
Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve F-M - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019 02.09.2019 09:00
Vybudování střediska osobní hygieny - ul. Sadová čp. 606 III.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 30.08.2019 09:00
Zpracování PD - Dům včelařů Chlebovice výměna střešní krytiny II.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 28.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016