Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zavedení a certifikování systému hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií ISO 50001, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2023 17.04.2023 12:00
Zpracování PD - Parkoviště a park u Sekerovy vily - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 12.04.2023 09:00
Dodávka a instalace záznamového zařízení pro potřeby Městské policie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 11.04.2023 09:00
Revize DPS vč. výkonu autorského dozoru "ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 11.04.2023 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce elektroinstalace - budova H, jesle FM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 05.04.2023 09:00
Pořízení záložních zdrojů UPS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 09:00
Zpracování PD – nasvětlení přechodu pro chodce, ul. Lískovecká, u sauny, k.ú. Frýdek II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 05.04.2023 09:00
Dodávka výpočetní techniky
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 02.05.2023 09:00
MŠ Mateřídouška F-M, J. Božana 3141 oprava střechy hospodářského pavilonu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2023 27.03.2023 09:00
Stavební úpravy v objektu ZŠ a MŠ Skalice SO-02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 20.03.2023 09:00
MŠ F-M, Příborská 37 Lysůvky - kanalizace, hydroizolace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 20.03.2023 09:00
Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy
podlimitní Příjem nabídek 02.03.2023 12.04.2023 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov II.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 10.03.2023 09:00
Nákup 23 kompletů pracovního stejnokroje PS II
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 20.02.2023 09:00
Hydroizolace spodní stavby – ZŠ F-M Lískovec 320 – I. etapa
podlimitní Zadáno 02.02.2023 24.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››