Veřejná zakázka: Zelinkovice - čp. 36 žumpa a čp. 39 odkanalizování Hasičské zbrojnice - VI.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1490
Systémové číslo: P20V00000102
Datum zahájení: 22.09.2020
Nabídku podat do: 08.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zelinkovice - čp. 36 žumpa a čp. 39 odkanalizování Hasičské zbrojnice - VI.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce bude provedení přípojky splaškové kanalizace a žumpy pro objekt č.p. 36 v Zelinkovicích, dále provedení přípojky splaškové kanalizace pro objekt č.p. 39.
Splaškové vody z objektu č. p. 36 jsou odvedeny potrubím stávající domovní splaškové kanalizace do stávající ŽB revizní kanalizační šachty Š-STÁV = DN 1000 mm, situované u objektu č. p. 36 na pozemku (parc. č. 302/1). Stávající přípojka splaškové kanalizace je vedena v zemi, pozemkem (parc. č. 302/1) do stávající žumpy (rozměry: cca 4x2x2m). Stávající žumpa, vzhledem k svému stáří a opotřebení, vykazuje netěsnosti, které se projevují prosakováním splaškových vod do 1. PP sousedního objektu hasičské zbrojnice č. p. 39 (parc. č. 301) a tento nevyhovující stav je nutno řešit výměnou žumpy, včetně napojení nového, kanalizačního potrubí z č. p. 39.
Splaškové vody z objektu č. p. 39 jsou v současnosti kanalizačním potrubím odvedeny do žumpy, která je situována na pozemku parc. č. 302/1 a do které jsou také odvedeny splaškové vody z č. p. 36 (restaurace), objekt na parc. č. 306/1.
Objekt č. p. 39 je možno připojit samostatnou, kanalizační přípojkou na splaškovou kanalizaci PVC DN 500 mm, která je v majetku statutárního města Frýdku – Místku
Na stávající splaškové kanalizaci PVC DN 500 mm je zřízena stávající revizní kanalizační šachta Š 3167=DN 1000 mm, ze které je na pozemek parc. č. 302/2 vedena stávající kanalizační odbočka PVC DN 200 mm, která bude využita pro napojení navrhované kanalizační přípojky pro č. p. 39. Objekt č. p. 39 bude odpojen od původní žumpy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky