Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešního pláště - Palkovická 3978/2, k. ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 25.11.2019 09:00
Zpracování PD - Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2019 20.11.2019 09:00
Centrální pojištění nemovitého, movitého majeku a odpovědnosti statutárního města Frýdku-Místku a jeho příspěvkových organizací
nadlimitní Zadáno 11.11.2019 09.12.2019 09:00
Technické zajištění akce – Adventní městečko
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 19.11.2019 12:00
Provedení pravidelných revizí elektrických zařízení a hromosvodů v objektech statutárního města Frýdku-Místku II.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 11.11.2019 09:00
Basketpoint Frýdek-Místek – basketbalová hala pro děti a mládež II
podlimitní Zadáno 24.10.2019 02.12.2019 09:00
Zpracování PD - výstavba autobusového zálivu a chodníku Lískovec - ELIS, k. ú. Lískovec IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2019 29.10.2019 09:00
Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek
podlimitní Zadáno 14.10.2019 31.10.2019 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Zadáno 11.10.2019 01.11.2019 09:00
Vodovodní řady Skalice a Panské Nové Dvory, kanalizace Lískovec - Gajerovice – dotační management
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 23.10.2019 09:00
Zpracování PD - Úprava objektu Radniční čp. 13 na kancelářské prostory
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 22.10.2019 09:00
Oprava bytových jednotek č. 10 a 47, ul. Anenská 689 ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 18.10.2019 09:00
čp. 689, ul. Anenská - oprava bytové jednotky č. 5
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 18.10.2019 09:00
Oprava kanalizačních přípojek - ul. 17. listopadu č. p. 146 a 147
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 17.10.2019 09:00
Revize přenosných spotřebičů v budováchn MMFM
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 18.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016