Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby mobilního operátora 2022-2024
podlimitní Zadáno 09.11.2021 29.11.2021 09:00
Technické zajištění akce - Adventní městečko
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 16.11.2021 12:00
Dodávka a implementace antivirového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 15.11.2021 09:00
Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021 02.11.2021 09:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě "Stavební úpravy objektu na parc. č. 2818, k.ú. Frýdek"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 11.11.2021 09:00
Modernizace řídícího systému strojovny chlazení a centrálního dispečinku VZT
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2021 29.10.2021 12:00
Zastavovací studie Berlín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2021 25.10.2021 09:00
Prodloužení technické podpory Oracle DB
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 29.09.2021 09:00
Revize přenosných elektrospotřebičů v budovách MMFM
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 27.09.2021 09:00
Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie
podlimitní Zadáno 29.07.2021 12.10.2021 09:00
Prodloužení technické podpory Fortinet a pořízení licencí FortiToken
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2021 09.08.2021 09:00
Tisk informačního měsíčníku – Zpravodaj města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2021 09.08.2021 09:00
Rekonstrukce bytových jednotek č. 5 a 29, ul. 17. listopadu č. p. 147 ve Frýdku-Místku II.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2021 06.08.2021 09:00
čp. 146, ul. 17. listopadu - rekonstrukce dvou bytových jednotek č. 38 a č. 39 - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 09.08.2021 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 09.08.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016