Profil zadavatele: Statutární město Frýdek-Místek

  • Název: Statutární město Frýdek-Místek
  • IČO: 00296643
  • Adresa:
    Radniční 1148
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635299
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/frydekmistek

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce šaten ZŠ nár. um. Petra Bezruče - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Objednáno 01.03.2017 17.03.2017 08:00
Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě "Úspory energie v bytových domech - ul. 17. listopadu čp. 146 a 147
VZ malého rozsahu Objednáno 01.03.2017 22.03.2017 08:00
Autobusová doprava pro kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2017 27.02.2017 09:00
Dodávka sáčků na psí exkrementy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 01.03.2017 09:00
tř. T. G. Masaryka 2299, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 16.02.2017 21.02.2017 13:00
ul. Novodvorská 3062, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 14.02.2017 21.02.2017 13:00
Pasport kanalizace kolem ZŠ na ul E. Krásnohorské čp. 2254
VZ malého rozsahu Objednáno 13.02.2017 21.02.2017 16:00
Oprava (restaurování) tereziánského lustru pro nebyt.dům, čp. 1148, Radniční, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Objednáno 06.02.2017 17.02.2017 08:00
Rekonstrukce křižovatky T. G. Masaryka a silnice I/48, tzv. Rubikova křižovatka - Diagnostika mostu ev.č.M-7, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 13.02.2017 09:00
Kašna na Náměstí Svobody v Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 14.02.2017 09:00
ul. Sadová, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 23.01.2017 02.02.2017 13:00
Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ 1. máje - rekosntrukce vytápěcího systému - PD
VZ malého rozsahu Objednáno 19.01.2017 26.01.2017 08:00
Zpracování projektových dokumentací - dětská hřiště na ul. Anenská, Dvořáková, K Hájku, Nad Rybníkem, Dr. Vaculíka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 30.01.2017 08:00
Oprava v bytové jednotce , č.p. 2320, tř. T.G. Masaryka , obec Frýdek
VZ malého rozsahu Objednáno 18.01.2017 25.01.2017 15:00
Skatepark ve Frýdku-Místku - projektová dokuemnatce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 30.01.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016