Profil zadavatele: Statutární město Frýdek-Místek

  • Název: Statutární město Frýdek-Místek
  • IČO: 00296643
  • Adresa:
    Radniční 1148
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635299
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/frydekmistek

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Č.p. 54 - 55, ul. Zámecká - oprava výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 30.08.2018 09:00
Výměna poměrových měřidel SV a TUV
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 29.08.2018 09:00
Č.p. 129 ul. Palackého - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 21.08.2018 09:00
Restaurování a umístění památníku Pěvci slezských písní, tzv. Bludné balvany
VZ malého rozsahu Objednáno 06.08.2018 23.08.2018 13:00
Aktualizace dopravního modelu II:
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2018 20.08.2018 09:00
Čp. 146, ul. 17. listopadu – oprava bytové jednotky č. 47
VZ malého rozsahu Objednáno 30.07.2018 08.08.2018 15:00
Nebytový prostor, čp. 2205, ul. Palkovická, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 23.07.2018 08.08.2018 14:00
Zpracování PD – rekonstrukce Národního domu v Místku - objekt bývalé Moravia banky v Místku – zaměření skutečného stavu a průzkumy“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 30.07.2018 09:00
Oprava bytových jednotek č. 25, 38, 53 na ul. 17. listopadu 147 a bytové jednotky č. 29 na ul. 17. listopadu 146 ve Frýdku-Místku“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 25.07.2018 09:00
Workoutové hřiště – sídliště Stará Slezská Frýdek-Místek.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 23.07.2018 09:00
Zabezpečení perimetru sítě NGFW a pořízení Wifi přístupových bodů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 23.07.2018 09:00
Výkon TDS a koordinatora BOZP na akci: "D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 31.07.2018 09:00
Č.P. 82, ul. Na Aleji - oprava bytové jednotky č. 41 a č. 60
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 19.07.2018 09:00
Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní – žádost o dotaci
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 10.07.2018 09:00
Oprava hasičské zbrojnice - Skalice č.p. 426
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 04.07.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016