Veřejná zakázka: Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1616
Systémové číslo: P21V00000093
Datum zahájení: 20.10.2021
Nabídku podat do: 02.11.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je zpracování Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek. Bude se jednat o základní dokument určující budoucí rozvoj statutárního města Frýdek-Místek z pohledu problematiky změny klimatu a životního prostředí.
Adaptační strategie bude představovat komplexní strategický a plánovací dokument, který:
• věrohodně a uceleně popíše současný stav a výhled (s využitím znalostí místních aktérů analyzuje a vyhodnotí zranitelnost, adaptivní kapacitu a rizika pro území města včetně dopadů na infrastrukturu a na obyvatelstvo),
• stanoví priority a adaptační cíle v jednotlivých oblastech/sektorech,
• bude specifikovat konkrétní adaptační a mitigační opatření, která budou reagovat na identifikované problémy a místní potřeby,
• identifikuje konkrétní projekty pro zastavěné i nezastavěné území města,
• navrhne Akční plán pro vybrané investiční záměry Adaptační strategie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky