Profil zadavatele: Statutární město Frýdek-Místek

  • Název: Statutární město Frýdek-Místek
  • IČO: 00296643
  • Adresa:
    Radniční 1148
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635299
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/frydekmistek

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice podloubí u Kina Petra Bezruče, č.p. 612, Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2020 20.03.2020 09:00
Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum - byty dostupného bydlení - II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2020 25.03.2020 09:00
Oprava bytové jednotky č. 32 - ul. Anenská č. p. 689
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2020 16.03.2020 09:00
Oprava bytových jednotek č. 7 a 12, ul. Na Aleji 82, Frýdek - Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2020 16.03.2020 09:00
Výměna oken, vstupních dveří a výkladců - Zámecké náměstí č. p. 46, k. ú. Frýdek II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2020 06.03.2020 09:00
Likvidace nosičů dat, včetně jejich ekologického zneškodnění
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2020 27.02.2020 09:00
Výměna střešní krytiny - Lískovec č. p. 370 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 14.02.2020 09:00
Discgolfové hřiště - Sady B. Smetany
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 10.02.2020 09:00
Úplná aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 10.02.2020 09:00
Přechod na DVB - T2 - bytové a nebytové objekty ve vlastnictví SMFM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 07.02.2020 09:00
Rozšíření licencí SafeQ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 03.02.2020 09:00
Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory Lískovecká 86 - III. etapa
podlimitní Zadáno 20.01.2020 07.02.2020 09:00
Rozšíření operační paměti fyzických serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 22.01.2020 09:00
Oprava balkónů - ul. TGM č. p. 2319 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 27.01.2020 09:00
Zpracování PD - ČSA 799 - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 24.01.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››