Profil zadavatele: Statutární město Frýdek-Místek

  • Název: Statutární město Frýdek-Místek
  • IČO: 00296643
  • Adresa:
    Radniční 1148
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635299
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/frydekmistek

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům čp. 1345, ul. Míru - rekonstrukce části domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2017 06.11.2017 09:00
Služby mobilního operátora 2018-2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2017 24.10.2017 09:00
č.p. 72, ul. Jiřího Trnky - oprava bytové jednot´ky č. 65 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 10.10.2017 16.10.2017 08:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2017 18.10.2017 09:00
Zpracování pasportů bytových a nebytových domů ve vlastnisctví SMFM v rozsahu uvedeném v příloze č. 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2017 20.10.2017 09:00
Rekonstrukce křižovatky tř. T.G.Masaryka a silnice I/48, tzv. Rubikova křižovatko - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2017 18.10.2017 09:00
MŠ Olbrachtova - doplňující stavební práce
VZ malého rozsahu Objednáno 02.10.2017 12.10.2017 09:00
č.p. 799, ul. ČSA - oprava bytové jendnotky č. 57 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 02.10.2017 16.10.2017 08:00
Zpracování PD - splašková kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice - A. Dokumentace kanalizačních přípojek, B. Dokumentace splaškové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 09.10.2017 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro I. a případné II. kolo volby prezidenta České republiky
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2017 04.10.2017 09:00
Zpracování PD - Výstavba chodníku , ul.Černá cesta, k.ú. Frýdek III.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 02.10.2017 09:00
Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti
nadlimitní Hodnocení 06.09.2017 12.10.2017 09:00
D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místnách komunikací - žádost o dotaci
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 05.09.2017 09:00
Výstavba spojovací komunikace mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici včetně parkoviště - ověřovací studie
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 07.09.2017 09:00
Základní škola El. Krásnohorské - Odkanalizování školní družiny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 04.09.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››