Profil zadavatele: Statutární město Frýdek-Místek

  • Název: Statutární město Frýdek-Místek
  • IČO: 00296643
  • Adresa:
    Radniční 1148
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635299
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/frydekmistek

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD - rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2017 07.12.2017 09:00
Výkon technického dozoru na akci: Dům č.p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2017 06.12.2017 09:00
Dům č.p. 159, ul. Komenského - výměna odpadního potrubí a zdravotechniky IV.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2017 21.11.2017 09:00
Dodávka spotřebního materiálu v roce 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2017 06.11.2017 09:00
Smlouva o výkonu činnosti TDS na stavbě "Penzion pro seniory na ul. Lískovecká 86"
VZ malého rozsahu Objednáno 26.10.2017 06.11.2017 13:00
Oprava nebyt.prostorů - hasičská zbrojnice suterén, Lískovec
VZ malého rozsahu Objednáno 23.10.2017 15.11.2017 14:00
Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavbeníka na stavbě " Dům č.p. 752, ul. Pionýrů - stavbení úpravy
VZ malého rozsahu Objednáno 23.10.2017 06.11.2017 13:00
Dům čp. 1345, ul. Míru - rekonstrukce části domu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2017 10.11.2017 09:00
Služby mobilního operátora 2018-2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2017 24.10.2017 09:00
č.p. 72, ul. Jiřího Trnky - oprava bytové jednot´ky č. 65 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 10.10.2017 16.10.2017 08:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2017 18.10.2017 09:00
Zpracování pasportů bytových a nebytových domů ve vlastnisctví SMFM v rozsahu uvedeném v příloze č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 20.10.2017 09:00
Rekonstrukce křižovatky tř. T.G.Masaryka a silnice I/48, tzv. Rubikova křižovatko - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 18.10.2017 09:00
MŠ Olbrachtova - doplňující stavební práce
VZ malého rozsahu Objednáno 02.10.2017 12.10.2017 09:00
č.p. 799, ul. ČSA - oprava bytové jendnotky č. 57 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 02.10.2017 16.10.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››