Profil zadavatele: Statutární město Frýdek-Místek

  • Název: Statutární město Frýdek-Místek
  • IČO: 00296643
  • Adresa:
    Radniční 1148
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635299
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/frydekmistek

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ)
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 12.11.2020 09:00
Instalace signalizačních a komunikačních systémů sestra - pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 05.11.2020 09:00
Úklid společných prostor v budovách statutárního města Frýdku-Místku 2021-2022
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 11.11.2020 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 02.11.2020 09:00
Oprava střešní konstrukce čp. 275, ul. Vodičná, Chlebovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 02.11.2020 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2020 04.11.2020 09:00
Dopravní studie cykloztezky C_1 Riviéra, s ověřením šířkových profilů a křížení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 27.10.2020 09:00
Zpracování Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdek a Programu regenerace Městské památkové zóny Místek, aktualizace na roky 2022–2026
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2020 22.10.2020 09:00
Oprava bytové jednotky č. 39, ul. 17. listopadu č. p. 147
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2020 19.10.2020 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací, domy č. p. 146 a 147 na ul. 17. listopadu, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2020 16.10.2020 09:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 19.10.2020 09:00
Revize přenosných spotřebičů v budovách MMFM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.10.2020 14.10.2020 09:00
čp. 82, ul. Na Aleji - oprava dvou bytových jednotek č. 16
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.09.2020 12.10.2020 09:00
Zelinkovice - čp. 36 žumpa a čp. 39 odkanalizování Hasičské zbrojnice - VI.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 08.10.2020 09:00
Dodávka plotru A0 – A4
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2020 01.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››