Veřejná zakázka: Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1550
Systémové číslo: P21V00000027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.04.2021
Nabídku podat do: 18.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování oddílné kanalizaci pro odvedení splaškových vod z obytné zástavby v lokalitě Gajerovice v k. ú. Lískovec ve Frýdku-Místku. V lokalitě Gajerovice stojí 44 domů. Akce je rozdělena do dvou části.
V 1. části lze na kanalizaci napojit 36 domů. Odpadní vody budou odvedeny gravitační kanalizací do čerpací stanice a následně čerpány do kanalizace společnosti SmVaK. Součástí prací je gravitační (753 m) i tlaková (446 m) splašková kanalizace, čerpací stanice se zpevněnou plochou a elektro přípojkou, veřejné části kanalizačních přípojek, přeložka vodovodu a dotčených vodovodních přípojek.
Ve 2. části stavby se jedná o rozšíření splaškové kanalizace (72,5 m) zřízením dalších stok, které se napojí na stoku z 1. části. Nová kanalizace umožní napojit dalších 7 domů v lokalitě Gajerovice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 781 564 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky