Veřejná zakázka: Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. listopadu č. p. 146 a 147

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 681
Systémové číslo: P16V00000680
Evidenční číslo zadavatele: P16V11000680
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637506
Na základě předběžného oznámení:
Úspory energie v bytových domech – ul. 17. listopadu č.p. 146 a 147
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016
Nabídku podat do: 05.12.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. listopadu č. p. 146 a 147
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce směřující k úsporám energie v bytových domech č. p. 146 a 147 na ul.17. listopadu ve Frýdku-Místku (parcely č. 2155/23 a 2155/18 v k. ú. Místek). Jedná se o dva samostatně stojící bytové domy, každy o 53 malometrážních bytových jednotkách. V rámci stavebních prací bude provedena výměna stávajících oken za nové plastové, bílé, s izolačním sklem a vnitřními žaluziemi, nové meziokenní vložky budou sendvičové konstrukce s tepelnou izolací. Budou vyměněny všechny stávající vnější vstupní dveře za nové hliníkové s přerušeným tepelným mostem a izolačním sklem, v čp. 146 budou vyměněny rovněž garážové vrata. Fasáda objektů bude zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny, soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrénem. Zatepleny budou i podhledové části vstupů a lodžií a ostění balkonových dveří. Bude zateplena převážná většina stropních konstrukcí 1. podzemního podlaží. V rámci zateplení střech bude odstraněna stávající skladba střešních plášťů a na stropní panely bude položeno nové souvrství vč. tepelné izolace a finální krytiny ze střešní fólie EPDM.
Na lodžiích bude zcela vyměněno izolační souvrství a nášlapná vrstva podlahy a bude upraven stávající nevyhovující schod mezi úrovní podlah v pokoji a na lodžii. Bude osazeno nové zábradlí, v lodžiích kde mají nájemníci v tuto chvíli osazeno zasklení bude po zateplení osazeno zasklení nové.
K domu čp. 147 bude přistavěn nový lůžkový evakuační výtah vč. přístupové zpevněné plochy, obdobný jako je u domu čp. 146.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 499 068 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky