Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba zeleně statutárního města Frýdek-Místke a pasportizace
VZ malého rozsahu Objednáno 20.03.2017 06.04.2017 12:00
Úspory energie v bytových domech - Malý Kolorodev č.p. 811
podlimitní Zadáno 17.03.2017 21.04.2017 09:00
Úspory energie ve veřejných budovách - Jesle Brožíkova 40, pavilon B,D,H
podlimitní Zadáno 17.03.2017 24.04.2017 09:00
Objednávka - Oprava v bytové jednotce č. 9, čp. 7, náměstí Svobody, k.ú. Místek, obec Frýdek
VZ malého rozsahu Objednáno 13.03.2017 29.03.2017 13:00
Smlouva o vákonu technického dozoru stavebníka na stavbě "Kašna na Náměstí Svobody v Místku"
VZ malého rozsahu Objednáno 06.03.2017 28.03.2017 07:00
Oprava topného systému pro b. j. 9 v byt. domě čp. 7, nám. Svobody
VZ malého rozsahu Objednáno 02.03.2017 08.03.2017 16:00
čp. 1148, ul. Radniční - dispoziční úpravy v I. NP, zabezpečení kanceláří IT
VZ malého rozsahu Objednáno 01.03.2017 08.03.2017 17:00
Technické zajištění akce – Velikonoční městečko 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 16.03.2017 15:00
Rekonstrukce šaten ZŠ nár. um. Petra Bezruče - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Objednáno 01.03.2017 17.03.2017 08:00
Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě "Úspory energie v bytových domech - ul. 17. listopadu čp. 146 a 147
VZ malého rozsahu Objednáno 01.03.2017 22.03.2017 08:00
Autobusová doprava pro kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2017 27.02.2017 09:00
Dodávka sáčků na psí exkrementy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 01.03.2017 09:00
tř. T. G. Masaryka 2299, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 16.02.2017 21.02.2017 13:00
ul. Novodvorská 3062, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 14.02.2017 21.02.2017 13:00
Pasport kanalizace kolem ZŠ na ul E. Krásnohorské čp. 2254
VZ malého rozsahu Objednáno 13.02.2017 21.02.2017 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016