Veřejná zakázka: D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1056
Systémové číslo VZ: P18V00000071
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-019700
Datum zahájení: 15.06.2018
Nabídku podat do: 29.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace mimoúrovňových křížení místních komunikací, které jsou navrženy z důvodu zachování průjezdnosti místních komunikací, ulice Nad Přehradou a ulice K Olešné. Tyto budou přerušeny plánovanou nadřazenou dopravní infrastrukturou „D 48 Frýdek – Místek, obchvat“. Jedná se zejména o mostní objekty s nezbytným napojením na stávající místní komunikace a vyvolané přeložky inženýrských sítí:
SO 112 Přeložka místní komunikace II
SO 203 Most na MK přes komunikaci R48 v km 0,440
SO 115 Most na MK přes komunikaci R48 v km 0,440
SO 206 Most na přeložce MK v km 1,416
SO 356 Přeložka vodovodu DN 80 v km 3,140 (větev 1 - v rozsahu od staničení 0,00m (ZÚb) po vodoměrnou šachtu VŠ1b (šachta není součástí) a včetně přeložky přípojky k č.p. 1324)
SO 431 Rekonstrukce VO v ulicích Příborské a Nad Přehradou
SO 433 SO 433 Přeložka VO v km 1,355
SO 455 Přeložka DOK Telia v ulici K Olešné

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 64 020 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo
písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek 73801

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky