Veřejná zakázka: Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1527
Systémové číslo: P21V00000004
Datum zahájení: 03.02.2021
Nabídku podat do: 16.02.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení úpravy stávající cyklostezky na pravém břehu vodního toku Olešná pod hrází přehradní nádrže, která je vyvolaná kolizí s probíhající stavbou ŘSD ČR "D48 Frýdek - Místek, obchvat". Jedná se o úpravu směrového a výškového vedení stávající cyklostezky v úseku délky 130 m pro zajištění podjezdné výšky 2,5m.
Od začátku úpravy v km pracovního staničení 0,000 je cyklostezka vedena v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R=35m. Následuje levostranný směrový oblouk o poloměru R=35m a další levostranný oblouk o poloměru R=44m.
Napojení na stávající cyklostezku je navrženo obloukem o poloměru R=50m. Do konce úpravy vede trasa v přímé. Celková délka úpravy cyklostezky je 130 m. Celková šířka stezky bude zachována dle stávajícího stavu, tj. šířka 3,85m.
Součástí stezky je opěrná zeď délky v líci 47,43m. Jedná se o železobetonovou úhlovou opěrnou zeď, plošně založenou s 6-ti dilatačními celky. Opěrná zeď drží násyp cyklostezky v upravené trase, která se přiblížila k horní hraně koryta řeky Olešná. Půdorys zdi sleduje směrové vedení cyklostezky. Objekt zdi je vyčleněn jako stavební objekt SO 101.1.
Součástí veřejné zakázky je přeložka a úprava stávající stožárů VO, stavební objekt SO 431 – Úprava veřejného osvětlení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky