Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
č.p. 72, ul. Jiřího Trnky - oprava bytové jednot´ky č. 65 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 10.10.2017 16.10.2017 08:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 18.10.2017 09:00
Zpracování pasportů bytových a nebytových domů ve vlastnisctví SMFM v rozsahu uvedeném v příloze č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 20.10.2017 09:00
Rekonstrukce křižovatky tř. T.G.Masaryka a silnice I/48, tzv. Rubikova křižovatko - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 18.10.2017 09:00
MŠ Olbrachtova - doplňující stavební práce
VZ malého rozsahu Objednáno 02.10.2017 12.10.2017 09:00
č.p. 799, ul. ČSA - oprava bytové jendnotky č. 57 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 02.10.2017 16.10.2017 08:00
Zpracování PD - splašková kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice - A. Dokumentace kanalizačních přípojek, B. Dokumentace splaškové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 09.10.2017 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro I. a případné II. kolo volby prezidenta České republiky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 04.10.2017 09:00
Zpracování PD - Výstavba chodníku , ul.Černá cesta, k.ú. Frýdek III.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 02.10.2017 09:00
Arboretum - dodatkové práce
VZ malého rozsahu Objednáno 11.09.2017 29.09.2017 12:00
Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti
nadlimitní Zadáno 06.09.2017 12.10.2017 09:00
Nákup střeliva pro brokové zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Nákup střeliva pro malorážné zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Nákup střeliva pro krátké kulové zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Tvorba dřevěných soch a adventních prvků
VZ malého rozsahu Objednáno 28.08.2017 14.09.2017 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016