Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
č.p. 799, ul. ČSA - oprava bytové jendnotky č. 57 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 02.10.2017 16.10.2017 08:00
Zpracování PD - splašková kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice - A. Dokumentace kanalizačních přípojek, B. Dokumentace splaškové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 09.10.2017 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro I. a případné II. kolo volby prezidenta České republiky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 04.10.2017 09:00
Zpracování PD - Výstavba chodníku , ul.Černá cesta, k.ú. Frýdek III.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 02.10.2017 09:00
Arboretum - dodatkové práce
VZ malého rozsahu Objednáno 11.09.2017 29.09.2017 12:00
Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti
nadlimitní Zadáno 06.09.2017 12.10.2017 09:00
Nákup střeliva pro brokové zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Nákup střeliva pro malorážné zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Nákup střeliva pro krátké kulové zbraně
podlimitní Zadáno 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Tvorba dřevěných soch a adventních prvků
VZ malého rozsahu Objednáno 28.08.2017 14.09.2017 15:00
D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místnách komunikací - žádost o dotaci
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 05.09.2017 09:00
Výstavba spojovací komunikace mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici včetně parkoviště - ověřovací studie
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 07.09.2017 09:00
Základní škola El. Krásnohorské - Odkanalizování školní družiny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 04.09.2017 09:00
Přístavba multifunkčního sálu k Národnímu domu - ověřovací studie + investiční záměr
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 07.09.2017 09:00
Dětské hřiště Janáčkův park - výměna kačírků
VZ malého rozsahu Objednáno 14.08.2017 29.08.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016